Akrylit B

do posadzek betonowych

Akrylit B

Przeznaczenie

Farba AKRYLIT B przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, magazynach, garażach itp. Farba może być stosowana na zewnątrz w zestawie z Akrogruntem. Wyrób mogą stosować tylko ekipy zawodowe.
 • odporna na ścieranie,
 • duża siła krycia,
 • szybko wysycha,
 • doskonała przyczepność do podłoża,
 • odporna na działanie detergentów oraz olejów mineralnych,
 • wysoka trwałość powłoki,
 • można stosować na zewnątrz w zestawie z Akrogruntem.

Dane techniczne

Kolory 4 kolory gotowe
Wygląd powłoki mat
Ilość warstw 2
Nanoszenie drugiej warstwy po 1,5h
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie do 10 m2/l
* w zależności od chłonności podłoża i intensywności koloru

Dostępne opakowania

1 litr
5 litr

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, pozbawiona kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.
 • Farbę należy nanosić najwcześniej po upływie 4 tygodni od wylania posadzki.

Malowanie
 • Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
 • W razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych karbamidowych.
 • Farbę nanoś za pomocą pędzla, wałka lub natrysku pneumatycznego.
 • Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyj rozcieńczonej farby z dodatkiem max. 10% obj. rozcieńczalnika. Kolejną warstwę nakładaj w odstępie 1,5 godziny.
 • Powłoka uzyskuje pełne własności eksploatacyjne po upływie 7 dni.
 • W przypadku zastosowania na zewnątrz zalecamy zastosowanie jako podkładu - akrylowego gruntu wzmacniającego podłoże Akrogrunt marki Dekoral.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikem.

Dodatkowe informacje
 • Produkt jest klasyfikowany oraz oznakowany zgodnie z Dyrektywą nr 1999/45/EC

Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Zawiera ksylen.
 • Produkt łatwo palny.
 • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy.
 • W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Kolory

4 kolory gotowe

Pliki do pobrania

Karta techniczna
Karta techniczna

(306 KB)

Gdzie kupić

Znajdź sklep

Narzędzia

 

dekoral Gold
Wkład do wałka Perlon Wkład do wałka Perlon
Wkład do wałka Nylon Wkład do wałka Nylon
Pędzel płaski 6410 Pędzel płaski 6410
Pędzel płaski Pędzel płaski

Foto inspiracje i kolory

Zamknij