Unicryl

wyrównuje chłonność podłoża

Unicryl

Przeznaczenie

Farba podkładowa przeznaczona jest do gruntowania podłoży silnie chłonących wodę, a w
szczególności do gładzi gipsowych, tynków gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych i tapet papierowych.
Farba Unicryl ułatwia nakładanie farb nawierzchniowych. Szczególnie polecana do gruntowania pod wyroby kolorowe.
 • wyrównuje chłonność podłoża
 • ujednolica powierzchnię
 • zwiększa wydajność farb nawierzchniowych 
 • zapewnia „oddychanie” zagruntowanej powierzchni 
 • umożliwia równomierne wysychanie
 • ułatwia malowanie emulsją kolorową

Dane techniczne

Kolory biały
Wygląd powłoki mat
Ilość warstw 1
Nanoszenie drugiej warstwy po 2h
Sposób nanoszenia pędzel, wałek
Wydajność przy jednej warstwie do 8 m2/l

Dostępne opakowania

3 litr
10 litr

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża.
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 • Zabrudzenia przed malowaniem zmyj wodą z dodatkiem środków myjących. Pozostaw do wyschnięcia.
 • Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne maluj, po co najmniej 3 tygodniach karbonizacji od ich położenia. Tynki gipsowe najwcześniej po 2 tygodniach wysychania.
 • Płyty kartonowo-gipsowe nadają się do malowania po wyschnięciu miejsc łączonych.

Malowanie
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Do gruntowania podłoży silnie chłonących wodę i tapet zastosuj farbę o lepkości handlowej.
 • Do gruntowania nowych tynków nie malowanych farbę UNICRYL rozcieńcz wodą w stosunku 1:1.
 • Gruntowanie zaleca się wykonać pędzlem typu ławkowiec, powierzchnie gładkie można gruntować wałkiem.
 • Malowanie farbami nawierzchniowymi jest możliwe dopiero po wyschnięciu farby podkładowej UNICRYL, po ok. 2 godzinach od zakończenia gruntowania w temp. otoczenia 20ºC.
 • Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje
 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.
 • Maluj w temperaturze +5ºC do + 30° C.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Chronić przed dziećmi.
 • W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pliki do pobrania

Karta techniczna
Karta techniczna

(614 KB)

Gdzie kupić

Znajdź sklep

Narzędzia

 

dekoral Gold
Wkład do wałka Perlon Wkład do wałka Perlon
Pędzel płaski Pędzel płaski
Pędzel ławkowiec Pędzel ławkowiec
Wkład do wałka Polyacrylic Wkład do wałka Polyacrylic

Foto inspiracje i kolory

Zamknij