Tynk Akrylowy

akrylowa masa tynkarska

Oferta specjalna dla sieci sklepów Studio Dekoral
Tynk Akrylowy

Przeznaczenie

Tynk Akrylowy przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek, opartym na bazie styropianu. Podłoże wymaga zagruntowania Masą Podkładową marki Dekoral.
Produkt zawiera silikonowe środki hydrofobizujące, dzięki którym powierzchnia posiada właściwości odpychające wodę, co ułatwia utrzymanie tynku w czystości. Tynk Akrylowy przeznaczony jest także do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.
Stosowany jest zarówno w budynkach nowych jak i już istniejących na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec, płyty gipsowo-kartonowe jak i pokrytych dobrze związanymi powłokami malarskimi.
 • wysoka odporność na warunki atmosferyczne
 • dobra przepuszczalność pary wodnej
 • zapewnia trwałość koloru
 • łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru
 • odporny na działanie wody
 • tworzy powłokę mocno związaną z podłożem
 • wzmacniany silikonami

Dane techniczne

Kolory dostępne w komputerowym systemie doboru koloru
Wygląd powłoki baranek
Przepuszczalność pary wodnej [g/(m2*h0,5]  16 (klasa V2 - średnia)
Absorpcja wo [g/(m2/24h0,5]  0,25 (klasa W2 - średnia)
Sposób nanoszenia paca
Wydajność baranek 1,5mm: 2,2 - 2,6 kg/m2
baranek 2mm: 2,8 - 3,5 kg/m2
* w zależności od chłonności podłoża i intensywności koloru

Dostępne opakowania

16 litr

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

W systemie ociepleń Termodek na bazie sytropianu:
 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji.
 • Podłoże wykonaj zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową

Na innych podłożach mineralnych:
 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji. • Osypujące się lub bardzo chłonne podłoża zagruntuj preparatem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral do uzyskania właściwej nośności.
 • Świeże tynki cementowo - wapienne wymagają sezonowania minimum 28 dni
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową

Gruntowanie:
 • Podłoże zagruntuj Masą Podkładową marki Dekoral na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Masę Podkładową nakładaj po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
 • Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego stosuj Masę Podkładową w kolorze zbliżonym do Tynku Akrylowego.Nakładanie
 • Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk dokładnie wymieszaj (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
 • Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.

Nakładanie:
 • Masę tynkarską nanoś na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej równomierną warstwą na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową ukształtuj fakturę tynku baranek, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.
 • Tynk Akrylowy nanoś metodą "mokre na mokre" unikając przerywania prac i połączeń na powierzchniach tworzących całość architektoniczną

Wysychanie:
 • Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +8 do +25°C.
 • Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny.
 • Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji.
 • Nowo nałożony tynk chroń przed opadami atmosferycznymi aż do jego całkowitego utwardzenia.
 • Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
 • Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje
 • W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.
 • Przed aplikacją sprawdź zgodność koloru we wszystkich pojemnikach ze złożonym zamówieniem.
 • Wyrób przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Chroń przed nasłonecznieniem i przemrożeniem.
 • Szczegółowe informacje dotyczące prac ociepleniowych opisane są w instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009
 • Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Systemu Ociepleń Termodek, z którą należy się zapoznać przed przystąpieniem do prac ociepleniowych.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pliki do pobrania

Karta techniczna
Karta techniczna

(250 KB)

Gdzie kupić

Znajdź sklep

Foto inspiracje i kolory

Zamknij