Chat with us, powered by LiveChat Akrylit B odporna na ścieranie farba do posadzek betonowych - Dekoral Przejdź do sklepu Przejdź do sklepu
chevron_leftWróć

Antypoślizgowa Farba do Betonu Do posadzek, podjazdów, chodników

Pojemności

0.75L, 5L

Wydajność

8m2/l

Najważniejsze cechy

 • Bardzo dobre krycie
 • Odporna na ścieranie
 • Antypoślizgowa
 • Odporna na działanie detergentów oraz olejów mineralnych
 • Zapobiega pyleniu posadzek
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Szybkoschnąca

Opis produktu

Farba AKRYLIT B przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, magazynach, garażach i innych pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu pieszym lub kołowym. Powierzchnia pomalowana farbą AKRYLIT B jest odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Farba może być stosowana również na zewnątrz (np. podjazdy, chodniki, podmurówki, betonowe ogrodzenia).

Liczba kolorów gotowych: 4

Wygląd powłoki: Mat
Ilość warstw: 2
Nanoszenie drugiej warstwy: po 1.5h
Sposób nanoszenia: Wałek, Pistolet, Pędzel płaski
Wydajność przy jednej warstwie: do 8m2/l

Przygotowanie podłoża
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, pozbawiona kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.
 • Farbę należy nanosić najwcześniej po upływie 4 tygodni od wylania posadzki.
Malowanie
 • Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
 • W razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych karbamidowych.
 • Farbę nanoś za pomocą pędzla, wałka lub natrysku pneumatycznego.
 • Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyj rozcieńczonej farby z dodatkiem max. 10% obj. rozcieńczalnika. Kolejną warstwę nakładaj w odstępie 1,5 godziny.
 • Powłoka uzyskuje pełne własności eksploatacyjne po upływie 7 dni.
 • W przypadku zastosowania na zewnątrz zalecamy zastosowanie jako podkładu - akrylowego gruntu wzmacniającego podłoże Akrogrunt marki Dekoral.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikem.
Dodatkowe informacje
 • Produkt jest klasyfikowany oraz oznakowany zgodnie z Dyrektywą nr 1999/45/EC
Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Zawiera ksylen.
 • Produkt łatwopalny.
 • Działa drażniąco na oczy i skórę.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy.
 • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
 • Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl