Chat with us, powered by LiveChat Chlorokauczuk Strong super trwała emalia chlorokauczukowa - Dekoral
Przejdź do sklepu Newsletter
Przejdź do sklepu KUP TESTER KOLORU →
Newsletter ZAPIS NA NEWSLETTER →
chevron_leftWróć

Chlorokauczuk do metalu i betonu


Pojemności

0.9L, 5L

Wydajność

10m2/l

Najważniejsze cechy

 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
 • trwały wysoki połysk
 • 2w1 gruntoemalia
 • odporna na uderzenia i zarysowania
 • do 10 lat ochrony antykorozyjnej (trwałość określona zgodnie z normą EN ISO 12944-5; dotyczy ochrony podłoży pionowych przy zastosowaniu min. 2 warstw i nakładzie 80 μm na każdą warstwę)
 • ochrona antykorozyjna stali konstrukcyjnej (w zestawie z Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral) w środowisku korozyjnym C2 wg PN-EN ISO 12944-2, okres trwałości długi wg PN-EN ISO 12944-1

Opis produktu

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA przeznaczona jest do malowania nawierzchniowego w celu ochrony, dekoracji i renowacji konstrukcji oraz podłoży stalowych i żeliwnych, eksploatowanych na zewnątrz. Może być także stosowana do malowania zewnętrznych pionowych podłoży betonowych oraz tynków cementowo-wapiennych, nienarażonych na nadmierne ścieranie (po ich uprzednim zagruntowaniu). W zestawie z Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral Chlokorauczuk stanowi doskonałe zabezpieczenie metalu przed korozją (klasa C2 H zgodnie z PN-EN ISO 12944). Chlorokauczuk tworzy powłokę o wysokim połysku, która charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki mechaniczne i atmosferyczne.

Liczba kolorów gotowych: 11

Wygląd powłoki: Połysk
Ilość warstw: 1-2 → pędzel | 3 → natrysk pneumatyczny
Nanoszenie drugiej warstwy: po 1h
Sposób nanoszenia: Natrysk, Pędzel
Wydajność przy jednej warstwie: do 10m2/l

Przygotowanie podłoża
 • Powierzchnia stalowa i żeliwna przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od rdzy i ognisk korozji, kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń mechanicznych. Powierzchnię należy czyścić dopóki nie nabierze metalicznego połysku. Do odtłuszczania zaleca się zastosować rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.
 • Powierzchnie betonowe i tynki cementowo-wapienne po wysezonowaniu (4 tygodnie) zagruntuj Akrogruntem 3000 marki Dekoral Professional.
 • Przy renowacji wymalowań, stare powłoki, uprzednio pomalowane emalią chlorokauczukową, zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane. Ubytki powłoki zabezpiecz Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.

Malowanie
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice w kolorze oraz stopniu połysku finalnej powłoki.
 • W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej na podłożach niezagruntowanych nakładaj min. 2 warstwy. W przypadku natrysku pneumatycznego nakładaj min. 3 warstwy. Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność.
 • Przy malowaniach renowacyjnych powłok emalii chlorokauczukowych, bez śladów korozji, dopuszczalna jest 1 warstwa emalii.
 • Przy aplikacji za pomocą pędzla następną warstwę nakładaj w czasie do 1 h („mokro na mokro”) lub po co najmniej 72 h. Nie zaleca się dokonywania poprawek w czasie pomiędzy 1 h a 72 h od momentu nałożenia ostatniej warstwy.
 • W przypadku występowania ognisk korozji trudnych do usunięcia zastosuj Podkład Antykorozyjny marki Dekoral. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
 • Dla zachowania parametrów antykorozyjnych Zestawu, należy przestrzegać następujących zaleceń: Podkład Antykorozyjny Dekoral wymaga nałożenia dwóch warstw o grubości 65 mikrometrów każda (na sucho). Stanowiący warstwę nawierzchniową Chlorokauczuk malujemy jedną warstwą o grubości 70 mikrometrów (na sucho).
System malarski przeznaczony do śrdowiska korozyjnego C2 wg PN-EN ISO 12944-2, okres trwałości długi wg PN-EN ISO 12944-1.

Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10ºC do +25ºC. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25oC może prowadzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 3ºC.
 • Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy.
 • Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10ºC do +25ºC.
 • Do malowania niewielkich powierzchni zaleca się aplikację natryskiem pneumatycznym.
 • Do 10 lat ochrony:
 • Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża metalowe (wg PN EN-ISO 12944-4 oraz ISO 8501-1, stopień 3)
 • Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym. Środowisko korozyjne C2 wg PN-EN ISO 12944-2.
 • Zalecane 2 warstwy Podkładu Antykorozyjnego marki Dekoral (grubość 65 mikrometrów) i min. 1 warstwa nawierzchniowa Chlorokauczuku (grubość 70 mikrometrów).
 • Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą.
 • Farby w różnych kolorach mogą być mieszane ze sobą w celu uzyskania innego koloru.
 • W okresie eksploatacji powłoka utworzona z emalii chlorokauczukowej będzie ulegać stopniowemu starzeniu (stopniowe obniżanie się połysku, rozjaśnianie oraz blaknięcie koloru, kredowanie powłoki), co jest zjawiskiem naturalnym. Proces ten będzie przebiegał z różną intensywnością, zależną od środowiska eksploatacji. Nie obniża to własności antykorozyjnych eksploatowanej powłoki.
 • Emalii chlorokauczukowej nie zaleca się stosować do renowacji powierzchni pomalowanych farbami innymi niż wskazane przez producenta.
 • Producent wyrobu nie odpowiada za jakość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej karcie.
Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl