Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
 • Do wyrównania chłonności podłoża stosujPodkładową Farbę Gruntującą marki Dekoral.
 • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

Malowanie
 • Przed uzyciem farbe dokładnie wymieszaj.
 • Zalecana ilosc warstw 2. W razie potrzeby rozciencz woda w ilosc max. 5 % obj. Druga warstwe nakładaj po wyschnieciu pierwszej.
 • Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda.

Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
 • Świeze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałozenia. •
 • Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mróz. Przechowywac w temp. powyzej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Pobierz

Nasze marki