Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
 • Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
 • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

Malowanie

 • Świże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
 • Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
 • Zalecana ilość warstw 2. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.           
                                       
Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze +10 do + 30° C
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0° C

Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki
Narzędzia

Wkład do wałka Perlon

Wałek Vestan kratą malarską

Pędzel płaski 6550

Pędzel ławkowiec

Pobierz

Nasze marki