Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt koncentrat marki Dekoral.
 • Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
 • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

Malowanie
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
 • W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj. 

Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze +10°C do + 25°C i wilgotności max 60%.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki
Narzędzia

Wkład do wałka Polyamide Magic

Wkład do wałka Microfibre

Pobierz

Nasze marki