Sposób stosowania:

1. Przygotowanie podłoża
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
 • Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Podkładową farbę gruntującą marki Dekoral.
 • Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.
 • Ślady korozji zbrojenia oczyścić i zagruntować podkładem antykorozyjnym marki Dekoral.
 • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
2. Malowanie 
 • Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
 • Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h.
 • Maluj w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności poniżej 70%.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
3. Dodatkowe informacje 
 • Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 
4. Wskazówki BHP i PPOŻ 
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu 
 • Chronić przed dziećmi 
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 

Pobierz

Nasze marki