Sposób stosowania:

 1. Przygotowanie podłoża
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona.
 • Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj IMPREGNATEM GRUNTR marki DREWNOCHRON. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral.
 • Wewnątrz pomieszczeń emalia może być nanoszona bezpośrednio na surowe drewno.
 • Podłoża stalowe, żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.
 • Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl.
 • Usuń powłoki złuszczone i spękane.

2. Malowanie 

 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 2% obj.
 • Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładaj po 4 h.
 • Kolory o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu.
 • Maluj w temperaturze +10 do + 25° C i wilgotności poniżej 70%.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Wskazówki BHP i PPOŻ 

 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pobierz

Nasze marki