Sposób stosowania:

 1. Przygotowanie podłoża

 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. 
 • Usuń wszystkie łuszczące się powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża. 
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
 • Powierzchnie silnie chłonne i pyliste zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
 • Zabrudzenia przed malowaniem zmyj wodą z dodatkiem środków myjących. Pozostaw do wyschnięcia. 
 • Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą.
 • Cegły, płyty gipsowo-kartonowe można gruntować bezpośrednio po ich położeniu, natomiast tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.
 • Tynki cementowe lub cementowo-wapienne maluj po co najmniej 3 tygodniach od nałożenia.
 • Płyty gipsowo-kartonowe nadają się do malowania po wyschnięciu miejsc łączonych.
2. Malowanie 
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Przygotowane podłoże gruntuj w temperaturze od +5 C do + 30° C i wilgotności względnej 70%.
 • Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia. 
 • Po wyschnięciu Podkładowej farby gruntującej przystąp do nakładania farb nawierzchniowych.

3. Wskazówki BHP i PPOŻ 

 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 

Pobierz

Nasze marki