Sposób stosowania:

 1. Przygotowanie podłoża
 • Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki Mafarb, np. Akryl W Plus, na dowolny wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, gładka i jednolita.
 • Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
 • Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową zagruntuj Gruntem Szczepnym marki DECORAL SILVER lub Gruntem kwarcowym Akrylak 3000 marki Dekoral Professional. Przemaluj w/w farbą nawierzchniową a następnie nanieś warstwę lakieru lamperyjnego.
 • Lakieru nie należy stosować na powierzchnie niemalowane.
2. Malowanie
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h.
 • Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych zaschniętych odcięć nie da się zatuszować.
 • Nie wykonuj punktowych poprawek na powierzchni lakieru może to spowodować pojawienie się różnić w połysku.
3. Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze +10°C do +25° C i wilgotności max. 60%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru.
 • W trakcie malowania unikaj przeciągów.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża.
 • Powierzchnię łatwo przemalujesz farbą marki Malfarb, np. Akryl W Plus, Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas lakier staje się transparentny.
4. Wskazówki BHP i PPOŻ
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pobierz

Nasze marki