Sposób stosowania:

1. Przygotowanie podłoża
 • Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
 • Usuń wszystkie łuszczące się powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża.
 • Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą.
 • Cegły, bloczki z gazobetonu, bloczki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe można gruntować bezpośrednio po ich ułożeniu, natomiast gładzie i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.
2. Malowanie 
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Przy malowaniu świeżych chłonnych podłoży dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1.
 • W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 metodą „mokro na mokro”.
 • Czyste, suche podłoże gruntować przy pomocy pędzla lub wałka do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa.
 • Gruntuj w temperaturze +5 do +30 ˚C i wilgotności poniżej 80%.
 • Po wyschnięciu warstwy gruntującej możesz przystąpić do nakładania tynków, wyrównujących mas szpachlowych lub farb.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
3. Dodatkowe informacje 
 • Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
4. Wskazówki BHP i PPOŻ 
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu 
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pobierz

Nasze marki