Sposób stosowania:

1. Przygotowanie podłoża
 • Podłoże do gruntowania musi być chłonne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 
 • Stare luźno związane powłoki farb usuń mechanicznie do odsłonięcia właściwego podłoża.
 • Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia. 
 • Ubytki i spękania podłoża uzupełnij zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą.
 • Mikroorganizmy usuń za pomocą środka grzybobójczego. 
 • Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo o wilgotności podłoża max. 5%.
2. Malowanie 
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. 
 • Wyrób rozcieńcz wodą w stosunku objętościowym 1:4. 
 • Gruntowanie powierzchni należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża. 
 • Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe. 
 • Zalecana ilość warstw: 1 warstwa w przypadku gruntowania, 2 warstwy w przypadku blokowania soli.
 • Prace należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 70%. 
 • Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach.
3. Dodatkowe informacje 
 • W niesprzyjających warunkach (np. niska temperatura, wysoka wilgotność) farbę nawierzchniową nanoś po upływie min. 24h od gruntowania.
 • Nie należy malować mocno rozgrzanych przez słońce powierzchni. 
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
4. Wskazówki BHP i PPOŻ 
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 

Pobierz

Nasze marki