Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
 • Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
 • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
 • Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i oczyść wodnym roztworem środka dezynfekujacego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. Następnie ponownie zabezpiecz podłoze środkiem dezynfekujacym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie farbą Łazienka&Kuchnia.
 • Uporczywe plamy pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
 • Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

Malowanie
 • Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
 • Pierwszą warstwę w razie potrzeby rozcieńcz przez dodanie ok 5% obj. wody.
 • Zalecana ilość warstw 2.
 • Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej w postaci handlowej.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze od +5°C do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%..
 • Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Chronić przed dziećmi.
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy.
 • W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Kolory

szlachetny antracyt
ognista czerwień
kwiat amarantusa
fioletowa werbena
srebrzysta rosa
malowniczy beż
cafe latte
mandarynka
turkus Acapulco
miętowa herbata
orzeźwiajaca limonka
złocista morela
kropla szarości
po prostu szary
zawsze na czasie
lodowy błękit
beżowy to jest to
bananowy
kamienista plaża
czas na mięte
deser waniliowy
mgliste wspomnienie
morelowy pastelowy
w beżowym humorze
lilia wodna
biały

Pobierz

Nasze marki