Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
 • Z podłoża przeznaczonego do malowania usuń wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuść i wysusz.
 • Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj DREWNOCHRON IMPREGNATEM bezbarwnym. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral. Wewnątrz pomieszczeń emalia może być nanoszona bezpośrednio na surowe drewno.
 • Podłoże stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.
 • Tynki wewnętrzne zagruntuj GRUNTOMALEM marki Dekoral.
 • Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane.
Malowanie
 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
 • W razie potrzeby rozcieńczy wodą max 2% obj.
 • Zalecana ilość warstw - 2. Druą warstwę nanosić po minimum 4 godzinach.
 • Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu.
 • W celu uzyskania efektu dekoracyjnego rozświetlenia malowanych elementów, odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj emalią AKRYLUX na dowolnie wybrany kolor a następnie zastosuj Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).

Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze podłoża od +10°C do + 25°C.
 • Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.
 • Podczas malowania i przez kilka dni utrzymuje się subtelny przyjemny zapach.
 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Chronić przed dziećmi.
 • W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Pobierz

Nasze marki