Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
 • Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.
 • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjacych.
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral lub Akrogrunt marki Dekoral.
 • Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkłądu kolorystycznego.
 • Przy wyborze koloru na elewację zapytaj sprzedawcę o odporność koloru na zewnątrz.

Malowanie
 • Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
 • Zalecana ilość warstw 2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
 • Wysoka wilgotnośći niska temperatura wydłuża czas schnięcia.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze od +5°C do + 30°C.i wilgotności powietrza poniżej 70%.
 • Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Chronić przed dziećmi.
 • W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy.
 • W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pobierz

Nasze marki