Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
 • Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy oczyścić z zanieczyszczeń, przeszlifować, odtłuścić i wysuszyć.
 • W przypadku malowania renowacyjnego przed przystąpieniem do malowania powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Do odtłuszczenia malowanej powierzchni należy stosować wodę z dodatkiem detergentu.
 • Stare luźno przylegające farby bezwzględnie usunąć.
 • Powierzchnie oraz rurki miedziane należy starannie przeszlifować drobno ziarnistym papierem ściernym do odsłonięcia właściwej powierzchni, spawy i zadziory wygładzić szczotkami stalowymi.
 • Wszystkie elementy bezwzględnie odtłuścić.

Malowanie
 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
 • W razie potrzeby rozcieńczyć woda pitną w ilości max. 2% obj.
 • Nakładać bezpośrednio na oczyszczone powierzchnie.
 • Malować za pomocą pędzla lub wałka.
 • Zalecana ilość warstw: 2-3.
 • Druga warstwę nanosić po minimum 4 godzinach.

Dodatkowe informacje
 • Powłoka uzyskuje pełne właściwości eksploatacyjne po upływie 72h.
 • Malować zawsze zimne kaloryfery w temperaturze otoczenia od +10ºC do +30ºC.
 • Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.

Wskazówki BHP i PPO
 • Chronić przed dziećmi.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
Narzędzia

Pedzel owalny Oval

Wkład do wałka Felt

Pobierz

Nasze marki