Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
 • Podłoże wyrównaj, przeszlifuj i odpyl.
 • Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.
 • Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Tłuste lub żywiczne plamy należy zmyć rozcieńczalnikiem EKO-1.
 • Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz nalezy zaimpregnować DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym a następnie zagruntować farbą Gruntomal marki DEKORAL.
 • Podłoże stalowe i żeliwne zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki DEKORAL.

Malowanie
 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
 • W razie potrzeby rozcieńczyć dodatkiem max 2% obj. rozcieńczalnika.
 • Zaleca się malowanie 1 warstwą emalii. Podłoża ciemne, niejednolite kolorystycznie zaleca się malować dwuwarstwowo. Drugą warstwę nanosic po minimum 24h.

Dodatkowe informacje
 • Malować przy temperaturze podłoża od +5ºC do +30ºC. Niska temperatura lub zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
 • Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć rozcieńczalnikiem EKO-1 lub innym dowolnym rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
 • Wyrób należy przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
 • 7 lat ochrony dla:
  - Aplikacji na prawidłowo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno o odpowiedniej wilgotności (wilgotność względna max. 12%)
  - Aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta: impregnacja drewna za pomocą Drewnochronu Impregnatu bezbarwnego (2 warstwy) następnie nałożenie farby gruntujacej Gruntomal oraz 2 warstw emalii - na podłożach eksploatowanych na zewnątrz.
  - Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
Narzędzia

Pedzel owalny Oval

Wkład do wałka Foam

Pobierz

Nasze marki