Chat with us, powered by LiveChat Gruntomal ftalowy grunt do drewna - Dekoral Przejdź do sklepu Przejdź do sklepu
chevron_leftWróć

Gruntomal ftalowy grunt do drewna

Pojemności

0.9L, 5L, 20L

Wydajność

12m2/l

Najważniejsze cechy

 • Wysoka wydajność
 • Doskonała przyczepność do podłoża
 • Perfekcyjne krycie
 • Wyrównanie chłonności podłoża
 • Zmiejszenie zużycia emalii
 • Ułatwia malowanie emalią
 • Łagodny zapach

Opis produktu

Farba przeznaczona do pierwszego malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tynków uprzednio zapokostowanych. Stosuje się również do malowania wyrobów stalowych uprzednio zagruntowanych farbami przeciwrdzewnymi.

Wygląd powłoki: Gładki
Ilość warstw: 2
Nanoszenie drugiej warstwy: po 6h
Sposób nanoszenia: Pędzel płaski, Pistolet, Wałek
Wydajność przy jednej warstwie: do 12m2/l

Przygotowanie podłoża
 • Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.
 • Podłoże stalowe zagruntować Podkłądem Antykorozyjnym marki Dekoral.
 • Podłoże drewniane - pokostem lnianym marki Drewnochron
Malowanie
 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
 • W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania w ilosci max. 2% obj.
 • Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zaleca się nakładanie warstw: 1-2.
 • Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 6h.
Dodatkowe informacje
 • Temperatura podczas malowania i wysychania powinna wynosić co najmniej +5ºC. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
 • Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.
Wskazówki BHP i PPO
 • Produkt łatwopalny.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie wprowadzać do kanalizacji.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.