Sposób stosowania:


Przygotowanie wyrobu
 • Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj. Ewentualne wypływy kolorantów na powierzchni farby są naturalną cechą produktu.
 • Uwaga: w czasie wysokich temperatur możliwy jest efekt rozwarstwiania farby. W takim wypadku należy przedłużyć proces mieszania farby (do ok. 3-5 min). Farba po wymieszaniu zachowuje wszystkie parametry użytkowe i aplikacyjne.
 • Dany kolor, który ma być aplikowany na powierzchnię może pochodzić z różnych partii produkcyjnych, jeżeli numery partii produkcyjnych się różnią to zaleca się przed przystąpieniem do malowania wymieszać je w jednym opakowaniu zbiorczym.
Przygotowanie podłoża
 • Pozostałości po farbach klejowych, wapiennych, łuszczące się stare powłoki dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być mocna, czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral rozcieńczonym wodą w stosunku 1:4.
 • Dla wyrównania chłonności niepylących podłoży oraz przy przemalowywaniu kontrastowych kolorów stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
 • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
 • Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy Renostyl Plus marki Dekoral.
 • Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona malować bez gruntowania.
 • Tapety z włókna szklanego oraz na podkładzie flizelinowym przygotuj przed malowaniem zgodnie z wytycznymi producenta tapety.

Uwaga! – Dobra rada
Przed przemalowywaniem starych powierzchni, jeżeli nie jesteś pewny, że podłoże jest „spójne –nośne” wykonaj próbę na małej powierzchni. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt (łuszczenie, odspajanie powłoki) poprzednie powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować do malowania.

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
 • Maluj w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +28°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.

Przy malowaniu należy przestrzegać następujących zasad:
 • poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) malować tylko jedną techniką malarską.
 • farbę nanosić starannie i równomiernie – taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu.
 • ostatnie pociągnięcia wałkiem prowadzić w jednym kierunku.
 • Krycie farby zależy od rodzaju i przygotowania podłoża, jakości wykonanego gruntowania oraz zastosowanego narzędzia.
 • W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się stosować wałek sznurkowy typu Microfibra o długości runa od 9 mm do 12 mm.
 • Efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu 2 warstw farby.
 • W czasie wykonywania prac malarskich nie dopuszczać, do powstawania przeciągów - unikać otwartych drzwi, okien w malowanym pomieszczeniu.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje i praktyczne wskazówki:
 • Minimalna temperatura malowanego podłoża +5°C.
 • Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
 • Większe powierzchnie ścian należy malować szerokim wałkiem (25cm) rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra dół.
 • Malowane fragmenty od wałka łączyć „mokro na mokro” nie doprowadzając nanoszonej powłoki do tak zwanego efektu „suchych brzegów”
 • W czasie malowania jednej powierzchni np. ściany nie powinno się wykonywać przerw w pracy, ani poprawek na półsuchej powłoce
 • Farbę na wałek zaleca się nabierać dość obficie i rozprowadzać na podłożu starannie i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować „półsuchym wałkiem”.
 • Przy intensywnych kolorach nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki farby, lecz przemalować całą ścianę.
 • W czasie wykonywania prac malarskich nie dopuszczać, do powstawania przeciągów - unikać otwartych drzwi, okien w malowanym pomieszczeniu.

Przydatne wzkazówki przy usuwaniu zabrudzeń:
 • Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania, wówczas większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą i miękką ściereczką.

Sposób usuwania:
 • Delikatnie usuń zachlapanie papierem ręcznikowym (jednolitym białym) starając się nie dopuścić do wtarcia plamy w strukturę farby, po osuszeniu zmyć plamę czystą wodą przy użyciu miękkiej gąbki lub szmatki bez nadmiernego szorowania.
 • Jeżeli po zmyciu wodą, ślad po zachlapaniu jest dalej widoczny, wlej parę kropel detergentu do czystej wody (np.: płyn do mycia naczyń), zmywać bez użycia nadmiernej siły, po usunięciu zabrudzenia powłokę zmyć czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
 • Zabrudzonego miejsca nie należy przecierać dłużej niż ok. 1 minuty. Należy pamiętać o częstej wymianie wody, którą używa się do przemywania pomalowanej powierzchni.
Nie absorbuje płynnych zabrudzeń i plam takich jak:
 • Ketchup, majonez, musztarda, cola, olej, czekolada, sok pomarańczowy, marchewkowy, z czarnej porzeczki, koncentrat buraczany (usunąć do 1 h)
 • Kawa, herbata, wino (usunąć do 15 min.).

Uwaga!
 • Nie stosuj agresywnych detergentów oraz intensywnego szorowania, może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki farby.
 • W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na pomalowanym podłożu zaleca się przemycie całej powierzchni (szczególnie powierzchnie mocno zakurzone). Usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża samą wodą może pozostawić ślady „kamienia” szczególnie widoczne na kolorach o intensywnej barwie.
 • Pozostawić do pełnego wyschnięcia
 • Ze względu na mnogość potencjalnych zabrudzeń produktami różnych producentów, a także specyfikę malowanego podłoża np.(duża struktura) mogą występować plamy, które z powierzchni będą trudne w usunięciu. Przy usuwaniu zabrudzeń stosuj się do wskazówek producenta na etykiecie oraz w karcie technicznej.
 • Efekt hydrofobowy widoczny jest tylko na całkowicie suchych powłokach. Przy wielokrotnym zmywaniu lub szorowaniu tej samej powierzchni efekt hydrofobowy może zanikać.
 • Plamoodporność jest to odporność wysezonowanej powłoki farby, dzięki której wskazane przez producenta substancje wywołujące trwałe plamy i zabrudzenia są możliwe do usunięcia we wskazanym przez producenta czasie. Gładkość podłoża ma duży wpływ na usuwanie plam i zabrudzeń, im powierzchnia bardziej chropowata, nierówna, tym usuwanie plam i zabrudzeń jest trudniejsze. Dzięki zastosowanej unikalnej technologii hydrofobowej płynne zabrudzenia spływają z powierzchni ściany, a ich usuwanie jest łatwiejsze niż ze standardowych farb matowych.

Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2Hisothiazol-3-one i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Kolory

AVOCADO
CLASSIC JEANS
TOBACCO
COCOA
TATTOO INK
WATERMELON
BLUE HORIZON
RED GRAPEFRUIT
GREY STONE
FRESH SPINACH
DOLPHIN
CAFE MACCHIATTO
BLUE CLOUDS
TERRACOTTA
GREEN TEA
VERY STRAWBERRY
BLUE LAGOON
AGAVE
HONEY MUSTARD
EUCALYPTUS
CAMEL
WISTERIA VIOLET
SAND STORM
KOALA BEAR
FLAX FLOWER
SPANISH OLIVES
SUSHI GINGER
ELEGANT PINK
TOFU
SALVIA LEAF
LOLLYPOP
IRBIS
BALTIC SKY
CURCUMA COCTAIL
WHITE COFFEE
ALOE
HUSKY EYES
WINTER CLOUDS
BANANA SPLIT
MILLENIAL PINK
PINK FLAMINGO
ORGANIC WHITE
BROWN RICE
ARCTIC BLUE
ICEBERG
MALIBU
LEMON CAKE
PROSECCO
MILK TEA
PUDDING
MILK SHAKE
DIAMOND
PURE COTTON
GREY FOX
PINACOLADA
SNOW WHITE

Pobierz

Nasze marki