Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
 • Podłoże stalowe i żeliwne należy starannie oczyść poprzez usunięcie olejów, smarów, pyłów, luźno przylegającej rdzy oraz starej łuszczącej się farby za pomocą szczotki drucianej, papieru ściernego lub narzędzi mechanicznych.
 • Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powłoki spękane i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

Malowanie
 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
 • W razie potrzeby zaleca się rozcieńczenie wyrobu rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania (max 3% wag.).
 • Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
 • W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej zalecamy nakładanie 2-3 warstw. Kolejną warstwę możesz nanosić pomiędzy 1 a 2 godziną od nałożenia poprzedniej lub po upływie 24 h.

Dodatkowe informacje
 • Malować w temperaturze podłoża od +10ºC do +25ºC.
 • Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

Wskazówki BHP i PPO
 • Produkt łatwopalny.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie wprowadzać do kanalizacji.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
Narzędzia

Pędzel płaski 6550

Wkład do wałka Felt

Kolory

Czarny półmat
czarny (połysk)
niebieski ciemny (połysk)
brązowy czekoladowy (połysk)
brązowy średni (połysk)
brązowy czekoladowy półmat
brąz klasyczny (młotkowy)
zieleń mchu półmat
szary stalowy (połysk)
zielony szlachetny (młotkowy)
mahoń (połysk)
grafitowy półmat
czerwony jasny (młotkowy)
zieleń mchu (połysk)
szary ciemny (młotkowy)
szary stalowy półmat
szaro-srebrny (młotkowy)
miedziany (młotkowy)
złoty (metaliczny)
złoty (młotkowy)
srebrny (metaliczny)
biały karpacki (połysk)

Pobierz

Nasze marki